Category Archives: Aktuelt

Starta året og den nye kommunen med flott nyttårskonsert

Det er ikkje berre i Wien det er nyttårskonsert. Også den nye kommunen, Øygarden kommune, starta året med nyttårskonsert. Rundt 400 personar fekk ei flott oppleving i Hjeltefjorden Arena på Rong onsdag kveld, nyttårsdag.

Rong Brass

Ordførar Tom Georg Indrevik ønskte dei frammøtte velkomen og runda det heile av.

– Dette var ein fantastisk start på det nye året. Vi fekk akkurat den kvelden vi hadde håpa på. Det var også spesielt å få oppleva musikk for den nye kommunen, sa ordføraren og hadde i tankane songen «I det blå i æva – Øygardsljod» komponert og skrive av Tina Kvamme.

Konserten var delt inn i tre bolkar. Det starta med ein flott avdeling med Sund Brass og Sotra Brass. Her var Ben Hirons dirigent. Han var også gjestedirigent for Rong Brass denne onsdagen. Ben Hirons er til vanleg dirigent for Sotra Brass.

Sund Brass og Sotra Brass

I den andre bolken framførte Sotra Storband fleire kjende svingande låtar som My Way, That´s life og It´s alright with me. Her var Vegard Ingebrigtsen og Linda Farestveit vokalistar. Dei to hadde også ein duett. Dirigent for Sotra Storband er Stein Roseth.

Som avslutning var det klart for Rong Brass. Brassbandet har dette året passert 30 år. Den 21. mars er det klart for jubileumskonsert. Arvid Rong har leia brassbandet i 28 år.

– Eg tok over leiinga i 1991 utan å kunna ein einaste note. No er vi i toppen i 1. divisjon, og det neste store for oss er NM i februar. Eg håpar vi får ta med oss dette inn i den nye kommunen, sa Rong.

Rong Brass framførte mellom anna ein nydeleg versjon av Mitt hjerte alltid vanker med Birgitta Fjell Helleland som solist og Ørjan Matre som arrangør. Her var det også plass til korsong.

Vegard Ingebrigtsen

Tom Georg Indrevik oppmoda folk om å møta opp på dei arrangementa som står for døra fram til og med sundag 5. januar. Rundt to tusen personar har meldt seg på til korslaget og den offisielle opninga på laurdag 4. januar.

Her er programmet for opningsveka for den nye kommunen.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Geir Jensen og Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå konserten:

Ordførar Tom Georg Indrevik
Ben Hirons
Sund Brass og Sotra Brass
Stein Roseth
Linda Farestveit
Vegard Ingebrigtsen og Linda Farestveit
Arvid Rong
Birgitta Fjell Helleland

Markerte ny kommune i perfekt nyttårsvér

Nøyaktig klokka 24 på nyttårsaftan kunne nærare tusen frammøtte ved fyrlykta i Skogsskiftet i Sund nyta eit vakkert fyrverkeri som markering av at no er Sund, Fjell og gamle Øygarden historie. No handlar det om Øygarden kommune.

Her står fire glade og stolte representantar for tre gamle og eín ny kommune i vest. Frå venstre; Tom Georg Indrevik, Kari-Anne Landro, Børge Haugetun og Marianne Sandahl Bjorøy.

Men 12 minutt før midnatt fekk ordførar for den nye kommunen, Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, tredd på seg den nye ordførarkjeda av avtroppande ordførarar.

Imponerande mange møtte opp i Skogsskiftet. Seks plussgrader, opphaldsvér og vindstille var ei ypparleg ramme for den høgtidelege avslutninga for tre kommunar i vest og markering av starten for den nye kommunen. Her var folk frå dei tre kommunane i alle aldrar, og det var ingen tvil om at folk koste seg i det milde véret. Og ordførarane delte ut godteri sponsa av Kiwi i Skogsskiftet.

– Vi har vald denne staden når visjonen for den nye kommunen er eit fyrtårn i vest, sa Kari-Anne Landro eit kvartér før ho runda av som ordførar i Sund.

Store og små frå Skoge hadde funne vegen til Skogsskiftet på nyttårsaftan.

Marianne Sandahl Bjorøy, enn så lenge ordførar i Fjell, var imponert over at så mange hadde funne vegen til fyrlykta i Skogsskiftet like ved kommunehuset.

– Dette er det første av ei rekkje markeringar for den nye kommunen og avslutning for tre kommunar, sa Sandahl Bjorøy.

Avtroppande ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, sa at dette er noko historisk som berre dei færraste får oppleva.

– Å stå her i ærverdige Sund gjev ei heilt spesiell kjensle. Det er lagt eit solid fundament for den nye kommunen, sa Haugetun.

Klokka 23.48 kunne Marianne Sandahl Bjorøy og Børge Haugetun tre den nye kjeda på ordførar Tom Georg Indrevik,

Etter at ordføraren for den nye kommunen, Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, hadde fått kjeda på seg, var det hans tur å tala til folket.

– Vi vert den nest største kommunen i Vestland fylke og ein av dei største kommunane i landet. Vi håpar å verta ein av dei beste også.  Det er med ærefrykt eg får bera denne kjeda. Tusen takk! Eg lovar  gjera mitt beste for alle innbyggjarane i kommunen, sa Indrevik.

Opningsveka for Øygarden kommune held fram med arrangment fram til sundag. På nyårsdag er det nyttårskonsert med storband og brassband Hjeltefjorden Arena på Rong.

Les heile programmet for opningsveka her og meld deg på her.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå markeringa i Sund:

 

Her er ny vekerapport

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 50. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. 

 

 Vedtok det første budsjettet for den nye kommunen

Torsdag denne veka vedtok kommunestyret for Øygarden kommune vedteke det første budsjettet for den nye kommunen. Det var framlegget frå Høgre, Sotralista, KrF, Frp og Venstre (fleirtalspartia) som vart vedteke. Driftsbudsjettet har ei ramme på om lag 2,9 milliardar kroner. Det skal investerast for 255 millionar kroner neste år.
Les meir.


Ordførarane tek beina fatt på opningsfestdagen

Ordførar for den nye kommunen, Tom Georg Indrevik, har fått med seg ordførarane i dei tre kommunane i vest og stiller opp i idrettsklede på sjølvaste opningsfestdagen laurdag 4. januar. Om føremiddagen handlar det om Nøkkelløpet der fire ordførarar deltek saman med kommunedirektør Rune Lid.
Les meir.


Gav innstilling på budsjettet

Formannskapet gav i dag tilråding på budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Det vart røysta over fire forslag. Framlegget frå fleirtalspartia, Høgre, KrF, Sotralista , Venstre og Frp fekk seks røyster og er formelt tilrådinga til kommunestyret. Forslaget frå Ap, Sp, SV og Raudt fekk tre røyster, medan Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) og Folkeaksjonen Nei til meir bompengar (FNB) fekk kvar si røyst. Alle forslaga følgde saka til kommunestyremøtet dagen etter.
Les meir.


Diskuterte eldrepolitikk

Dei tre pensjonistlaga vestom Sotrabrua møtte ordførar for den nye kommunen, Tom Georg Indrevik, til drøfting av kommunal eldrepolitikk på onsdag.
– Dialogen var positiv, seier Tom Georg Indrevik etter møtet.
Dei tre pensjonslaga; Sund, Fjell og Øygarden, skal inntil vidare halda fram som eigne pensjonistlag.
Les meir.


Venskapsklassebesøk

Dei to første vekene i desember var det mange elvar i dei tre kommunane som besøkte kvarandre. Som ein del av tiltaket Elev i Nye Øygarden vart det gjeve transportstøtte slik at klassane kunne besøka kvarandre på tvers av dei gamle kommunegrensene. Tilbakemeldingane frå besøka er gode, og mange har fått nye vener.
Les meir.


Busstransport opningshelga 4. og 5. januar

Både laurdag den 4. januar på den store opningsfesten og dagen etter på fellesgudstenesta er det lagt til rette for busstransport mellom Kystbygarasjen og Sotra Arena. Det er også transport seint laurdag kveld frå Sotra Arena til fleire destinasjonar i den nye kommunen.
Les meir. 

Ordførar Tom Georg Indrevik denne veka (51)

 • 16.12.: Møte med Senior Høgre
  Gruppeledermøte
  Gruppemøte
 • 17.12.: Møte med Sotra vidaregåande skule
  Lunsj med politisk sekretariaet
  Besøk og møte med Øygarden Brann og redning
  Styremøte i Bergen Havn AS
 • 18.12.: Besøk Danielsen i forkant av gudstjenesten 5. januar
  Møte med styret i Pensjonistforbundet
  Formannskap
 • 19.12.: Kommunestyret
 • 20.12.: Besøk Sotra Gruppen – Vindenes
  Julelunsj med kvalitetskontroll

 

Varaordførar Torill Selsvold Nyborg denne veka (51)

 • 16.12.:  Tilbakereise frå Cardiff
 • 17.12.:  Øygarden brann & redning, CCB
 • 18.12.:  Formannskapsmøte
 • 19.12..: Kommunestyremøtet
 • 20.12.: Møte med Sotra Gruppen

 

Vedtok det første budsjettet for den nye kommunen

I dag (torsdag) har kommunestyret for Øygarden kommune vedteke det første budsjettet for den nye kommunen. Det var framlegget frå Høgre, Sotralista, KrF, Frp og Venstre (fleirtalspartia) som vart vedteke. Driftsbudsjettet har ei ramme på om lag 2,9 milliardar kroner. Det skal investerast for 255 millionar kroner neste år.

Frå møtet torsdag 19. desember. Tre representantar reise seg då det vart røysta over ei erklæring om at Øygarden kommune står overfor ei klimakrise

Formelt vedtok kommunestyret driftsbudsjett for 2020, økonomiplan for 2020 til 2023 og budsjett for gebyr og brukarbetaling for 2020.

Samanlikna med framlegget frå kommunedirektøren skal kommunen auka inntektene og auka innsparingane på driftsbudsjettet med totalt 85 millionar kroner. Det er lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner. Dette gjer det mogleg å overføra 78 millionar kroner til disposisjonsfondet. Ekstratiltaka som vart vedteke med røystene til fleirtalspartia er skuleturar med undervisningsopplegg til Polen (tre millionar kroner), forprosjekt utbygging av demensomsorg (to millionar kroner), Pitstop (600 tusen kroner), Treff+ (25 tusen kroner), Aktiv + (25 tusen kroner), lærlingar (eín million kroner) og Vest Norsk Brusselkontor (150 tusen kroner).

På investeringssida sluttar kommunestyret seg til framlegget frå kommunedirektøren med ei ramme på 255 millionar kroner. 10 millionar kroner til molo i Hjeltefjorden Sjøfront på Rong er teke ut. I den vedtekne tekstedelen går det mellom anna fram at ein skal starta med ny skule på vestsida til erstatning for Skålevik skule. Det går vidare fram at ein skal vurdera å oppretta mobbeombod, starta med nytt regionalt rådhus/kulturhus og etablera senter for utvikling av velferdsteknologi.

I fellesframlegget til Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og Raudt, som ikkje fekk fleirtal, står det mellom anna at ein skal utgreia å innføra eigedomskatt på næring i den nye kommunen, innføra skulefrukost og setja i gang eit prøveprosjekt med helsestasjon for eldre. Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) ville i sitt framlegg til budsjett ikkje kutta stillingar i driftsbudsjettet, vikarutgifter, bøker i skulen og lærlingstillingar.

Arbeidarpartiet fekk tilslutnad til at tre punkt frå deira forslag til investeringsbudsjett vert teke ut av deira framlegg og sendt over til utval for samfunnsutvikling. Dette gjaldt områdemodell for Straume sentrum, Straumssundet bru (gamle) og Vestsidevegen.

Gruppemøte i Arbeidarpartiet. Espen Harkestad tok seg likevel tid til å smila til fotografen.

 

Er det klimakrise i Øygarden kommune?

I samband med budsjettdebatten utfordra MDG kommunestyret til å røysta for ei fråsegn om at kommunen er samde om at «vi i dag står overfor ein klimakrise». I debatten gav fleire uttrykk for at dei opplevde formuleringa i forslaget som kontroversielt sjølv om dei kunne stilla seg bak intensjonen. I tillegg til MDG sine to representantar, røysta representanten frå Raudt for fråsegna om å erklæra klimakrise i Øygarden kommune. Sjølv om fråsegna ikkje fekk fleirtal, vart det vedteke at verbalforslaget vert sendt over til utval for samfunnsutvikling der det vert teke med i utarbeidinga av miljø- og klimaplanen.

Gebyr og brukarbetaling

MDG føreslo å redusera gebyr og brukarbetaling med 10 prosent, medan FNB føreslo å kutta gebyr og brukarbetaling med fire prosent. Begge forslaga vart avviste av kommunestyret. Dermed var det framlegget frå kommunedirektøren som vart vedteke. Kommunestyret slutta seg til eit forslag frå Silvia Haugland (H) om at det skal fremjast sak til formannskapet i midten av januar om å oppretta eit gebyrutval som får mandat og framdriftsplan med første revisjon av gebyr og brukarbetalinga innan juni 2020. Utvalet skal vera samansett av fem medlemer og fem varamedlemer.

Ny barnehage på Spildepollen

Kommunestyret vedtok samrøystes å godkjenna bygging av Spildepollen barnehage. Kostnadsramma er 41,8 millionar kroner inklusive meirverdiavgift. Dette er ein meirkostnad på 6,4 millionar kroner samanlikna med investeringsbudsjettet. Meirkostnaden vert dekt av ubrukte lånemidlar i prosjektet knytt til Spilepollen skule som vart offisielt opna i november. Barnehagen vil få fem avdelingar og vert dimensjonert for 90 barn. Oppdraget med bygging er tildelt Gravdal Bygg AS. Glesnes barnehage og Telavåg barnehage vert lagde ned når den nye barnehagen vert teken i bruk.

Val av barn og unge sin representant i kommunal plan og utbygging

Kommunestyret valde Berit Algerøy som barn og unge sin representant i planlegginga etter plan- og bygningslova, for kommunestyreperioden 2019-2023. Anna Nesje Nes vert vararepresentant. Barne- og ungdomsrepresentanten, eventuelt vararepresentanten skal møta i utval for plan med talerett.  Det vart vedteke eit tillegg om at representanten for barna, etter plan- og bygningslova, har møte- og talerett i utval der planar vert utgreitt og behandla.

Utvidar samansetjinga av administrasjonsutvalet

Det var vedteke at administrasjonsutvalet vert utvida med to tillitsvalde slik at alle dei fire hovudsamanslutningane vert representerte. Administrasjonsutvalet vert også utvida med to politikarar. Dei to nye medlemene vert Marianne Sandal Bjorøy (vara Eva Årskog), Børge Haugetun (vara Kristin Børve Jacobsen). Ny vara for Espen Harkestad vert Nils Bjarte Sæle.

Delegasjon av vigselsmynde

Det vart vedteke å utvida ordninga til også å gjelda laurdagar. Dei politiske representantane som hadde viselmynde i dei tre gamle kommunane vert førte opp på lista over personar som skal ha vigselmynde i tillegg til dei namna som går fram av saka. I tillegg til dei namna som er tekne med i saksutgreiinga, skal følgjande namn leggjast til; Marianne Sandal Bjorøy, Espen Stølsnes Harkestad, Nils Kåre Skoge og Børge Haugetun.

Ordførar Tom Georg Indrevik leia sitt første budsjettmøte.

Andre saker

 • Øygarden kommune gjev tilslutnad til at kommunane Lindås, Meland, Radøy, Fjell, Sund, Øygarden, Fusa, Os, Granvin og Voss trer ut av Interkommunalt samarbeid mot akutt forureining (IUA) Bergen region pr. 31. desember 2019 med grunngjeving i kommunesamanslåinga. Samstundes gir nye Øygarden kommune si tilslutning til at dei nye kommunane Alver, Øygarden, Bjørnafjorden og Voss vert deltakarkommunar i IUA Bergen region frå 1. januar 2020, og at desse kommunane tek over rettar og plikter frå sine respektive samanslåtte kommunar.
 • Kommunestyret gjev kommunal kriseleiar alle fullmakter til raskt å setja i verk relevante skadereduserande tiltak i ein krisesituasjon, eller når krise truar. Øygarden kommune har som mål at så snart det er forsvarleg skal ansvaret overførast til normal drift, om mogleg innan 72 timar.
 • Kommunestyret vedtok eigedomsskattetaksvedtekter slik dei låg føre.
 • Representantar til sakkunnig eigedomsskattenemnd for perioden 2019-2023 vert Børge Haugetun (leiar) med Erling Vik som vara). Elna Nybakk (vara Drude Herdlevær) og Egil Håland (vara Vivian Steinsland).
 • Som representantar til sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt vart valde Trygve Wåge (leiar), Anne Sissel Fjæreide, Geir Magne Bergtun (nestleiar), Anne Hestnes, May Britt Hevrøy og Odd Erik Lind.
 • Ordførar Tom Georg Indrevik med varaordførar Torill Selsvold Nyborg som vara vert årsmøterepresentantar og kandidatar til styreverv i Bergen og omland friluftsråd. Nils Kåre Skoge vart føreslått som kandidat til styret for 2019-2023.
 • Kommunestyret vedtok prioriteringa av spelemiddelordninga i samsvar med innstilling.
 • Kommunestyret vedtok at FjellVAR AS (seinare ØyVAR AS) vert tildelt einerett for drift og vedlikehald av vatn og avlaupstenesta i kommunen frå 1. januar 2020.
 • Det vart vedteke å tildela BIR Transport AS einerett for innhenting av hushaldsavfall fram til 1. oktober 2020. Vedtaket vart gjort for å sikra at avfallet vert handtert korrekt og uavbrote i perioden fram til oktober 2020. Saka går til kommunestyret

Kulturelt og kyrkjeleg innslag

Sokneprest Maria Tveten heldt juletale til kommunestyret. Ho pussa på sølvtøyet sitt og snakka om å pussa støv av den gode kulturen vi har.

– Nokre pussar på trua si også, sa Tveten.

Ho avslutta med et ho karakteriserte som gullet; juleevangeliet slik det er skilda i Lukas kapittel to. Kulturskulen deltok med tre flotte musikalske innslag ved Vida elvemo (piano), Nikolai Einarsen (piano og Hallgeir Fiskaaen (gitar).

Her er bilete frå innslaga:

 

Tur til Spildepollen skule for Ulveset-elevar

Turbussen vare komen, og tjue spente sjetteklassinger sto fint oppstilt på rekkje.

– Har alle vore på do? Hugs sekkane dykkar! Og du, spring inn og hent jakka!

Det er dessverre ikkje noko varmare i Sund kommune…  Godt plasserte i kvart sitt bussete var dagen endeleg her, Ulveset var på veg til Spildepollen for å helsa på vennskapsklassen vår.

Les meir på heimesida til elev i nye Øygarden

 

Diskuterte eldrepolitikk

Dei tre pensjonistlaga vestom Sotrabrua møtte ordførar for den nye kommunen, Tom Georg Indrevik, til drøfting av kommunal eldrepolitikk på onsdag.
– Dialogen var positiv, seier Tom Georg Indrevik etter møtet.

Frå venstre Arne Øvretveit (styremedlem i Sund pensjonistlag), Egil Haaland (leiar i Fjell pensjonistlag), ordførar Tom Georg Indrevik, Turid Kahrs (leiar i Sund pensjonistlag), Arvid B Solbakk (styremedlem i Øygarden pensjonistlag), Svein Olav Drageland (nestleiar i Fjell pensjonistlag) og Arne Jagedal (leiar i Øygarden pensjonistlag).

Dei tre pensjonslaga; Sund, Fjell og Øygarden, skal inntil vidare halda fram som eigne pensjonistlag.

– Me må nok kalla vårt pensjonistlag for Nordre Øygarden Pensjonistlag, seier leiar i Øygarden pensjonistlag, Arne Jagedal.

Egil Haaland, som er leiar i Fjell pensjonistlag hadde i forkant av møtet laga ei lang liste med tema han og dei andre ville drøfta med ordføraren.

– Vi gav uttrykk for sterke ønske overfor den nye kommunen. Det er viktig å bidra med samspel med kommunen og at tenestene vert harmoniserte. Vi ønskjer også at Øygarden kommune skal vera ein demensvennleg kommune, seier Haaland.

Tema på møtet var mellom anna ulik ressursbruk innan dei tre eksisterande kommunane og korleis dette skal harmoniserast i den nye kommunen. Andre stikkord og tema på møtet var førebygging, helsestasjon for eldre, om eldre bør flytta inn mot sentera og korleis kommunen bør samarbeida med frivillige organisasjonar.

– Korleis ser de for dykk samarbeidet med eldrerådet for den nye kommunen?

– Det skal verta kjempegodt. Pensjonistlaga har vore representert i eldreråda fram til no og skal vera representert i eldrerådet for den nye kommunen også, seier Haaland.

Tekst og foto: Vigleik Brekke