Ber avtalepartnarar om å kontakta Nye Øygarden kommune

Nye Øygarden kommune vil, dersom anna ikkje vert avtalt, overta alle kontraktar, leverandøravtaler, plikter og rettar, som dei tre gamle kommunane hadde, frå 01.01.2020

På denne bakgrunn ber prosjektadministrasjonen i Nye Øygarden kommune at alle avtalepartar, leverandørar, samarbeidspartnarar og andre med løpande avtaler i ein av dei tre kommunane (Fjell, Sund og Øygarden) om å ta kontakt med Nye Øygarden kommune på epostadressa

Grunnen til at ein må gjera dette slik, er at den nye kommunen har behov for å rydde og reorganisere avtaleportefølje inn i ny kommune. Ta kontakt så snart som råd er, så unngår alle partar mistydingar på denne e-postadressa: avtalar@nyeoygardenkommune.no

Les varselbrevet her