Author Archives: Nye Øygarden kommune

Startar Ni til ti-timen i oktober

Frå første veka i oktober skal tre av kommunalsjefane i Nye Øygarden kommune vera på plass til faste tider på rådhusa i dei tre kommunane for å koma i tett og god dialog med leiarar og andre tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. Tilsette i dei tre kommunane vert dermed oppmoda om å ta kontakt med leiinga i den nye kommunen.

Kommunalsjef for Oppvekst Anne-Merete Vabø Haugane

Leiarteamet inviterer seg også til å gje informasjon på leiarsamlingane i kommunane. Bakgrunnen for desse tiltaka er ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) som viser at det er behov for meir og tettare kontakt mellom leiinga i Nye Øygarden kommune og leiarar og andre tilsette i Sund, Fjell og Øygarden.

Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane, trur det er mange tilsette som ønskjer meir informasjon og tett dialog mellom dei tilsette og leiinga i Nye Øygarden kommune.

– Vi håpar at desse tiltaka kan sikra meir kontakt og lettare og tettare informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. På faste tidspunkt vil du lett finna oss i servicetorga på rådhusa. Det er ikkje sikkert vi kan svara på alle spørsmål på sparket, men vi skal uansett koma tilbake med informasjon, seier Vabø Haugane som håpar at dei tilsette tek kontakt anten uansett kva dei har på hjartet.

Møtepunkt kvar veke

På Ni til ti-timen på rådhusa kvar veke frå første veka i oktober, er det mogleg for tilsette å møta ein av kommunalsjefane. Planen for Ni til ti-timen er slik:

  • Fjell rådhus: Onsdagar kl. 09.00-10.00 (første gong 2. oktober)
  • Sund kommunehus: Torsdagar kl. 09.00-10.00 (første gong 3. oktober)
  • Øygarden rådhus: Fredagar kl. 09.00-10.00 (første gong 4. oktober)

Også einingsleiarar som ikkje har kontorplass på rådhusa kan møta kommunalsjefane i Ni til ti-timen. Dersom det viser seg at det ikkje er behov for denne forma for møtepunkt, vil leiinga i Nye Øygarden kommune vurdera andre møtearenaer.

Anne-Merete Vabø Haugane seier at leiinga i den nye kommunen gjerne kjem på besøk i kommunane.

– I tillegg til å delta på leiarsamlingane, kjem vi gjerne på stabssamlingane til einingsleiarane, seier kommunalsjefen.

Dei kommunalsjefane som stiller på Ni til ti-timen er Anne Erdal (Økonomi), Sissel Iren Nesse (Organisasjon og digitalisering) og Anne-Merete Vabø Haugane (Oppvekst).

Tekst: Vigleik Brekke | Foto: Jøran Ingvaldsen

Bli med på debatt om Nye Øygarden kommune!

Biblioteka i Sund, Fjell og Øygarden inviterer til debattar om korleis vi vil ha det i den nye kommunen. Det handlar om sentrum/periferi, samferdsle og strilekultur. Debattleiar vert tidlegare journalist i Bergens Tidende, Per Jon Odén. I oktober vert det invitert til tre debattar i biblioteka.

Første debatt vert allereie torsdag 3. oktober i Øygarden bibliotek på Rong senter klokka 19.00. Då vert det stilt spørsmål om alt skal til Straume eller om det finst gode liv i utkanten. Ei innbyggjarundersøking viser at folk i Sund og Øygarden er meir uroa for kommunesamanslåinga enn fjellsokningane. I den debatten den 3. oktober vert det stilt spørsmål om det er grunn til ein slik uro.

I panelet sit dagleg leiar Runar Trellevik i Tekslo seafood, avtroppande ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, og leiar i idrettslaget Skjergard, Geir Knarvik Fjeldstad. Denne kvelden vert det også song ved Klungerosa.

Torsdag 17. oktober vert kommunikasjon og samferdsle tema på debatten i Fjell folkeboksamling klokka 19.00. Den siste debatten vert i Sund folkebibliotek torsdag 24. oktober klokka 19.00. Då er temaet strilekultur.

Det vert servering og lokale kulturinnslag på alle debattkveldane.

Her kan du sjå annonsa for debattane.

Aktiv+ videopremiere – sjå kva du kan vera med på!

Tysdag 24.09 var det filmpremiere på Aktiv+ med to flunkande nye videoar. Det var ikkje noko å sei på stemninga, og det vart faktisk tilløp til trampeklapp. Videoane vart samrøystes godkjend på staden i ope medlemsmøte.

Best av alt; seniorane har Sotra Arena heilt for seg sjølv kvar tysdag føremiddag – og det er plass til fleire!  Det kjem til å bli vanskeleg å ikkje la seg freista etter å ha sett dei ferske videoane. Det er ein kortversjon på to minuttar, og ein lengre versjon på fem minuttar for deg som vil vita meir. Vi håper at dette får deg til å møta på tysdag 1. oktober 10.30 i Sotra Arena på sjølvaste eldredagen. Ein fin dag å starte med trening uansett kva form du er i. Aktiv+ har eit tilbod til alle, og det kostar ingenting å vera med.

Aktiv+ video langversjon

 

Aktiv+ video kortversjon

 

Du kan bestilla buss og bli henta heime på avtalt tid og stad ved å ringa Servicetorget på 55 09 60 00. Bussen hentar deg  13.15 utanfor Sotra Arena. Pris: 37,- kvar veg eller 10 klipp for 350,-.

Treninga varer frå klokka 10.30 til 11.30. Så er det ein halvtime med lunsj i kaféen, før det er føredrag i andre etasje frå klokka 12.00-13.00. På tysdag 1. oktober er det er Brannvern/brannforebygging for heimebuande eldre v/Øygarden Brann- og redning i samarbeid med eldrerådet.

Det er trening kvar tysdag til og med 17. desember der det er juleavslutning etter treninga med utlodning. (8. oktober er den einaste tysdagen det ikkje er trening  grunna haustferie).

Aktiv+ har vore eit tilbod til seniorane i Fjell, Sund og Øygarden sidan mars 2015. Det var sju ulike organisasjonar som saman med Fjell kommune stifta Aktiv+ med eige styre og med eigne vedtekter. I starten var det 60 registrerte medlemmer, som i ein rivande fart vaks til 70-100 i løpet av 2016. I 2017 var talet mellom 100-120. I går, den 24. september 2019 var det 150 personer til stades.

På denne sida kan du sjekka kva programmet er kvar veke. Her finn du også meir informasjon om ulike seniortilbod. Du kan også følgja med på Aktiv+ si eige facebook side.

Foto og video: Jøran Ingvaldsen, JI Productions

Tekst: Unni Sørensen, styremedlem Aktiv+ Fjell kommune

Folk om kommune- og fylkestingsvalet

Kommune- og fylkestingsvalet nærmar seg. Vi har utfordra nokre av dei som har tenkt å røysta ved valet til å seia litt om kva som er viktig for dei i tida som kjem.

På YouTube- og Facebook-sidene til Nye Øygarden kommune og dei tre kommunane i regionen finn du videoklipp frå innbyggjarar vest om Sotrabrua.

Her kan du sjå alle videoane som er lagt ut så langt:

Valet er måndag 9. september. Hugs at du kan røysta på førehand fram til og med fredag den 6. september!

Les meir om valet her.