Aktuelt

Øygarden bustadutvikling har tilsett dagleg leiar

Nina Glesnes er tilsett som dagleg leiar i Øygarden bustadutvikling KF. Glesnes er 57 år gamal og bur på Glesvær i Sund. Leiar i styret for Øygarden bustadutvikling KF, Kari-Anne Landro, seier at det vart gjennomført ei intern utlysing ...
Les Meir

Stinn brakke på Brattholmen skule

Sju-åtte hundre personar vandra rundt i skuleanlegget på Brattholmen då skulen torsdag kveld inviterte foreldre, elevar og andre interesserte til presentasjon av elevarbeidet i Annleisveka. Også dette året var «Når tre blir til eín – Nye Øygarden kommune» tema for ...
Les Meir

Inviterer til stor folkefest

Den første veka vert innbyggjarane i dei tre kommunane i vest og alle andre interesserte inviterte til stor fest for å markera overgangen til Nye Øygarden kommune. - Vi ønskjer å skapa begeistring ved starten av den nye kommunen. Møt ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Knivskarp plantekappleik

Konkurransen om å få erteblomsten til å veksa raskast og lengst skjerpar seg. Det er no knappe tre veker igjen før konkurransen vert avslutta. Rundt 20 klassar deltek i konkurransen i regi av Elev i Nye Øygarden. Vi tok turen ...
Les Meir

He er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 45. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.  Tilrår satsar for økonomisk sosialhjelp Formannskapet for den nye kommunen går inn for å harmonisera ...
Les Meir

Tilrår å godkjenna språkbruksplan

Utval for tenester og levekår (UTL) rår kommunestyret til å godkjenna framlegget til språkbruksplan for Nye Øygarden slik han ligg føre. I dag var det også møte i utval for samfunnsutvikling og utval for plan. I desse to utvala var ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Tilrår satsar for økonomisk sosialhjelp

Formannskapet for den nye kommunen går inn for å harmonisera satsane for økonomisk sosialhjelp. På møtet i dag gav formannskapet tilråding til satsar for 2020. Dette var det første formannskapsmøtet i Nye Øygarden kommune.  Einslege utan barn får 6 150 ...
Les Meir

Her er vekerapport for den nye kommunen

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.  Slik vert lokaliseringa av administrasjon og tenester Prosjektrådmann Rune Lid presenterer no korleis administrasjon og tenester skal organiserast ...
Les Meir

Formannskap og tre utvalsmøte i neste veke

Formannskapet i Nye Øygarden kommune har sitt første møte den 5. november. Alle dei tre utvala i den nye kommunen er kalla inn til møte på onsdag 6. november. I utval for plan og utval for samfunnsutvikling er det ikkje ...
Les Meir

Slik vert lokaliseringa av administrasjon og tenester

Prosjektrådmann Rune Lid presenterer no korleis administrasjon og tenester skal organiserast i Nye Øygarden kommune. Konklusjonen er teken etter at høyringsnotatet har vore på høyring og at det er gjennomført ei grundig drøfting i overordna styringsgruppe. Lokaliseringsrapporten baserer seg ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Høyring om lokalisering av administrasjon og tenester

Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune presenterer no høyringsnotat om lokalisering av administrasjon og tenester. Arbeidstakarorganisasjonane er høyringsinstans og har frist til tysdag 29. oktober kl. 15 å gje uttale til høyringsnotatet. Overordna styringsgruppe hadde drøftingsmøte den 23. oktober og ...
Les Meir

Tom Georg Indrevik vald som ordførar i Øygarden

I dag vart Tom Georg Indrevik (H) vald som ordførar i den nye kommunen. Varaordførar vert Torill Selsvold Nyborg (KrF).  - Eg vil gjera mitt beste for at dykk, alle tilsette og alle andre innbyggjarar i vår nye kommune ...
Les Meir

No startar serien Tankar om framtida

Fram til nyttår vil elevar frå skulane i Sund, Fjell og Øygarden presentera tankane sine om framtida og den nye kommunen. I dag presenterer vi dei tre første elevane som på video formidlar tankane sine om framtida her vest. ...
Les Meir

Krevjande jobb fram mot nyttår

Prosjektrådmann Rune Lid orienterte fellesnemnda i dag om kva som må prioriterast fram mot at den nye kommunen er eit faktum frå nyttår. Prioriterte oppgåver er mellom anna budsjett, lokalisering, delegasjonsreglement (administrativt og politisk) og nye IKT-system. - Arbeidet ...
Les Meir

Konstituerande kommunestyremøte for Øygarden kommune

Den 24. oktober skal det konstituerande kommunestyret i (Nye) Øygarden velja formannskap, ordførar, varaordførar og fleire utval for perioden 2019 til 2023. Nokre dagar i forkant, den 21. oktober er det kalla inn til det siste møtet i fellesnemnda. Det ...
Les Meir

Søkjarlistene til einingsleiar byggjesak, einingsleiar PPT og leiar stabsavdeling service

Her er søkjarlistene til stillingane som einingsleiar byggjesak, einingsleiar pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og leiar stabsavdeling service. Søkjarlistene: ...
Les Meir

Lokalisering: Kva skjer fram mot 31. oktober?

Saka om lokalisering av administrasjon og tenester er no behandla i partssamansett utval og fellesnemnda. På grunnlag av dette og det administrative førebuingsarbeidet, skal prosjektrådmannen innan 31. oktober ta endeleg stilling til lokalisering. Den 9. oktober slutta fellesnemnda seg ...
Les Meir