Aktuelt

Ny nettside

Frå første januar 2020 vart dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden slått saman til ein ny kommune med namnet Øygarden kommune. Her er nettsida: www.oygarden.kommune.no ...
Les Meir

Starta året og den nye kommunen med flott nyttårskonsert

Det er ikkje berre i Wien det er nyttårskonsert. Også den nye kommunen, Øygarden kommune, starta året med nyttårskonsert. Rundt 400 personar fekk ei flott oppleving i Hjeltefjorden Arena på Rong onsdag kveld, nyttårsdag. Ordførar Tom Georg Indrevik ønskte dei ...
Les Meir

Markerte ny kommune i perfekt nyttårsvér

Nøyaktig klokka 24 på nyttårsaftan kunne nærare tusen frammøtte ved fyrlykta i Skogsskiftet i Sund nyta eit vakkert fyrverkeri som markering av at no er Sund, Fjell og gamle Øygarden historie. No handlar det om Øygarden kommune. Men 12 minutt ...
Les Meir

Ny nettside for den nye kommunen 2. januar

Den 1. januar vart dei tre kommunane i vest slått saman til ein ny kommune; Øygarden kommune. Den 2. januar vart nettsida for Øygarden kommune lansert. Her er nettsida til Øygarden kommune. Følg Øygarden kommune på sosiale medium; Facebook, ...
Les Meir

Dette skjedde 2. halvår 2019

Nye Øygarden kommune kan sjå tilbake på eit hektisk halvår. Det har mellom anna handla om lokalisering av  administrasjon og tenester, val av kommunestyre og vedtak om det første budsjettet for den nye kommunen.   Her kan du lesa ...
Les Meir

Skogsvåg-elevar jobba med Astrup-bilete

I løpet av hausten har vi på 3. trinn på Skogsvåg skule jobba med kunstnaren Nikolai Astrup. Vi har lært mykje om kunstnaren og livet hans på garden Sandalstrand i Jølster. Bileta hans er inspirerande og fargerike, elevane ...
Les Meir

Her er ny vekerapport

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 50. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka.   Vedtok det første budsjettet for den nye kommunen Torsdag denne veka vedtok kommunestyret for Øygarden ...
Les Meir

Vedtok det første budsjettet for den nye kommunen

I dag (torsdag) har kommunestyret for Øygarden kommune vedteke det første budsjettet for den nye kommunen. Det var framlegget frå Høgre, Sotralista, KrF, Frp og Venstre (fleirtalspartia) som vart vedteke. Driftsbudsjettet har ei ramme på om lag 2,9 milliardar kroner ...
Les Meir

Tur til Spildepollen skule for Ulveset-elevar

Turbussen vare komen, og tjue spente sjetteklassinger sto fint oppstilt på rekkje. – Har alle vore på do? Hugs sekkane dykkar! Og du, spring inn og hent jakka! Det er dessverre ikkje noko varmare i Sund kommune…  Godt plasserte i ...
Les Meir

Diskuterte eldrepolitikk

Dei tre pensjonistlaga vestom Sotrabrua møtte ordførar for den nye kommunen, Tom Georg Indrevik, til drøfting av kommunal eldrepolitikk på onsdag. - Dialogen var positiv, seier Tom Georg Indrevik etter møtet. Dei tre pensjonslaga; Sund, Fjell og Øygarden, skal ...
Les Meir

Ordførarane tek beina fatt på opningsfestdagen

Ordførar for den nye kommunen, Tom Georg Indrevik, har fått med seg ordførarane i dei tre kommunane i vest og stiller opp i idrettsklede på sjølvaste opningsfestdagen laurdag 4. januar. Om føremiddagen handlar det om Nøkkelløpet der fire ordførarar deltek ...
Les Meir

Gav innstilling på budsjettet

Formannskapet gav i dag tilråding på budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Det vart røysta over fire forslag. Framlegget frå fleirtalspartia, Høgre, KrF, Sotralista , Venstre og Frp fekk seks røyster og er formelt tilrådinga til kommunestyret. Forslaget frå ...
Les Meir

Elevane får nye vener

Dei siste to vekene har fleire skuleklassar i dei tre kommunane besøkt kvarandre. Tilbakemeldingane viser at dette set elevane pris på. Dei vil gjerne pleia venskapet vidare. Besøka er eit ledd skuleprosjektet Elev i Nye Øygarden og gjerne som ei ...
Les Meir

Her er stabsleiaren for service

Kenneth Sangolt (38) er tilsett som stabsleiar for service i Nye Øygarden kommune. Dermed har kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering, Sissel Iren Nesse, fått den siste av dei fire leiarane på plass i sitt kommunalsjefområde. Kenneth Sangolt kjem frå Skogsvåg ...
Les Meir

Besøk til Bjorøy skule gav meirsmak

Klasse 3b på Ågotnes skule var på besøk til 3. klasse på Bjorøy skule fredag 12. desember. Vi hadde ein fantastisk kjekk dag! Fleire av elevane var på Bjorøy for første gong. Elevene storkoste seg gjennom heile dagen ...
Les Meir

Her er ny vekerapport

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 50. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. Klart for sluttbehandling av budsjettet Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta ...
Les Meir

Klart for sluttbehandling av budsjettet

Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Formannskapet behandlar høyringsinnspela til budsjettet på onsdag. Budsjettet har lege ute til offentleg høyring i 14 dagar. Budsjettframlegget (drift) frå ...
Les Meir

Venskapsklassar frå Stranda og Brattholmen skular møtte kvarandre

I haust har tredjetrinnet på Stranda skule brevveksla med 3b på Brattholmen skule. Elevane har vore flittige og breva har gått fram og tilbake i fleire omgangar. Her har dei fortalt om seg sjølv og vore flinke til å stilla ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Stort engasjement i plantekappleiken

Det vart knivskarp konkurranse i plantekappleiken som vart avslutta den 29. november. På opningsfesten vert premiane delte ut. Vi har utfordra statsminister Erna Solberg til å stå for utdelinga. På nettsida til Elev i Nye Øygarden går det fram kven ...
Les Meir
Loading...