Aktuelt

Besøk til Bjorøy skule gav meirsmak

Klasse 3b på Ågotnes skule var på besøk til 3. klasse på Bjorøy skule fredag 12. desember. Vi hadde ein fantastisk kjekk dag! Fleire av elevane var på Bjorøy for første gong. Elevene storkoste seg gjennom heile dagen ...
Les Meir

Her er ny vekerapport

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 50. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. Klart for sluttbehandling av budsjettet Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta ...
Les Meir

Klart for sluttbehandling av budsjettet

Kommunestyret for den nye kommunen skal den 19. desember vedta budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. Formannskapet behandlar høyringsinnspela til budsjettet på onsdag. Budsjettet har lege ute til offentleg høyring i 14 dagar. Budsjettframlegget (drift) frå ...
Les Meir

Venskapsklassar frå Stranda og Brattholmen skular møtte kvarandre

I haust har tredjetrinnet på Stranda skule brevveksla med 3b på Brattholmen skule. Elevane har vore flittige og breva har gått fram og tilbake i fleire omgangar. Her har dei fortalt om seg sjølv og vore flinke til å stilla ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Stort engasjement i plantekappleiken

Det vart knivskarp konkurranse i plantekappleiken som vart avslutta den 29. november. På opningsfesten vert premiane delte ut. Vi har utfordra statsminister Erna Solberg til å stå for utdelinga. På nettsida til Elev i Nye Øygarden går det fram kven ...
Les Meir

Her er vekerapport for veke 49

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 49. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. Signerte avtale til ein verdi av 13 milliardar kroner På onsdag denne veka signerte ordførarar, ...
Les Meir

Opprettar arbeidsutval for sentrumsplan

Utval for plan vedtok på møtet torsdag å oppretta eit arbeidsutval som skal vidareføra arbeidet med sentrumsplanen i Skogsskiftet. Leiar i utvalet, Svein Otto Jacobsen (Frp) seier at Statens vegvesten har kome med motsegn til planen, medan Fylkesmannen har kome ...
Les Meir

Drøfta budsjett i to utval

Utval for tenester og levekår (UTL) og utval for samfunnsutvikling (US) hadde budsjettet for 2020 og økonomiplanen for dei komande fire åra på sakskartet i dag. Dette var dagen for drøfting av budsjettet. Under drøfting av budsjett 2020, gebyr og ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Signerte avtale til ein verdi av 13 milliardar kroner

I dag signerte ordførarar, byråd, fylkesordførar og representantar for staten ein avtale som vil sikra 13 milliardar kroner i samferdsleinvesteringar i bergensområdet fram til 2029. Før alt er på plass, skal avtalen godkjennast i kommunestyra og til sist av regjeringa. ...
Les Meir

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 til offentleg gjennomsyn

Formannskapet for nye Øygarden kommune sitt framlegg til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhusa i Fjell, Sund og Øygarden og her på nettsida i tida 02.12.19 til 16.12.19. Budsjett og økonomiplan ...
Les Meir

Føreslår fleire endringar i budsjettet

Fleirtalspartia (Høgre, Sotralista, Framstegspartiet, KrF og Venstre) føreslår å auka inntektene og å auka innsparingane på driftsbudsjettet for Nye Øygarden kommune for 2020 med totalt 85 millionar kroner. Det er lagt inn nye utgifter på 6,8 millionar kroner. Dermed vert ...
Les Meir

Her er vekerapport for veke 48

Her er vekerapport for Nye Øygarden kommune for veke 48. Her kan du lesa meir om noko av det som har skjedd denne veka. Ordførarane fekk prisen Årets fyrtårn Dei vart nok tekne litt på senga, dei tre ordførarane ...
Les Meir

Ordførarane fekk prisen Årets fyrtårn

Dei vart nok tekne litt på senga, dei tre ordførarane i vest, då dei fredag kveld på årsfesten til Vest Næringsråd fekk tildelt prisen Årets fyrtårn 2019. Straume Mesterbygg vart Årets bedrift 2019. Årsfesten var avslutning på ein lang dag ...
Les Meir

– Vi må våga å omstilla oss!

Statsminister Erna Solberg talte til 300 deltakarar på Øygardenkonferansen på fredag. Ho meiner det er fantastiske moglegheiter for den nye kommunen. - Men vi må våga omstillinga, var bodskapen frå statsministeren. Det var rekordoppslutnad om Øygardenkonferansen dette året. Det handla ...
Les Meir

Fekk kunnskap om kyrkja i den nye kommunen

Ordførar for Nye Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, og varaordførar for den nye kommunen, Torill Selsvold Nyborg, fekk på onsdag denne veka innføring i det kyrkjelege arbeidet i den nye kommunen. Etter møte på kyrkjekontoret på Straume tok kyrkjeverje Olav ...
Les Meir

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen. ...
Les Meir

Søk om støtte til tiltak om å inkludera barn og unge!

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midlar til tiltak for å inkludera barn og unge. For 2020 er fristen 13. desember. Både offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkja om støtte. Døme på dette er kor, ...
Les Meir

Formannskapet og utvala behandlar budsjettet for 2020

På møtet den 2. desember skal formannskapet for den nye kommunen behandla budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023. Tre utval behandlar budsjettet 4. og 5. desember. Det er forventa at formannskapet vil vedta å leggja budsjettet ut på ...
Les Meir
Loading...