Aktuelt

Drøftar etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune

Partssamansett utval skal på møtet den 23. april gje uttale til framlegg til etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune frå 1. januar 2020. Målet med Øygarden kommune sine etiske retningslinjer er å sikra ein etisk standard som gjer at innbyggjarane ...
Les Meir

Lanserte felles kystpass

Rundt 60 personar hadde funne vegen til Stranda skule og Gitaren i dag. Ordførar i Sund, Kari-Anne Landro kunne erklæra lanseringa av felles kystpass. Dette er første gongen at dei tre kommunane står saman om felles kystpass og totalt 30 ...
Les Meir

Her er søkjarlistene til fleire stillingar i Nye Øygarden kommune

No er søkjarlistene til stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar for stab klare. Etter planen skal tilsetjingane vera på plass den 7. mai. Her søkjarlistene: Assisterande kommunalsjef Helse og velferd Assisterande kommunalsjef Oppvekst Assisterande kommunalsjef Kultur og samfunn Einingsleiar ...
Les Meir

Undersøkjer marknaden for pensjonsleveranse

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok samrøystes i dag at det skal gjennomførast ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller om val av pensjonsløysing må ut på anbod. I ...
Les Meir

Lanserer felles kystpass 11. april

Frå nyttår av er Nye Øygarden eit faktum. Friluftsfolket tek dette på alvor og inviterer til felles kystpass for dei tre kommunane allereie denne sesongen. Dette er eit samarbeid mellom turlaga i Sund, Fjell og Øygarden. Det heile brakar ...
Les Meir

Føreslår å undersøkja marknaden for pensjonsleveranse

Prosjektrådmannen føreslår at det vert gjennomført ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om det kan gjerast ei direkte anskaffing i KLP eller om val av pensjonsløysing må ut på anbod. Saka vert behandla i fellesnemnda for Nye Øygarden i Fjell ...
Les Meir

Arbeider med å tilsetja leiarar

Etter at fellesnemnda behandla framlegget til administrativ organisering  for Nye Øygarden kommune den 11. mars og tok saka til orientering, har overordna styringsgruppe arbeidd med korleis leiarar skal rekrutterast og innplasserast for nivå to. Det skal også tilsetjast assisterande kommunalsjefar ...
Les Meir

Mønster til barnegenser er på plass

No er det mogleg å få kjøpt mønster til Øygardsgenseren i storleikar for barn. Leiar i Sotra Husflidslag, Gunvor Bråthun Moe, opplyser at det no er mogleg å få mønster til fire, seks, åtte og ti år. - Det ...
Les Meir

Listeforslag

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ønskjer å stille til val i. Frist for å levere listeforslag er måndag 1. april 2019, kl 12.00. Du finn ...
Les Meir

StimuLab workshop – frå innsikt til eksperiment

Omlag 25 tilsette frå Sund, Fjell og Øygarden var samla i kultursalen mandag 4. mars for å delta på workshop i StimuLab-prosjektet. Tema for workshopen var «frå innsikt til eksperiment». Saman med tenestedesignarane hadde prosjektgruppa i løpet av veke 8 ...
Les Meir

Her er kommunalsjefen for Økonomi

Anne Erdal (54) er tilsett som kommunalsjef for Økonomi i Nye Øygarden kommune. Erdal kjem frå stillinga som kommunalsjef økonomi i Ullensvang herad og bur i Odda. Før det var ho økonomisjef i Odda kommune i 11 år. Ho er ...
Les Meir

Brei semje om administrativ organisering

Prosjektrådmann Rune Lid hausta mykje ros då saka om administrativ organisering av Nye Øygarden kommune stod på sakskartet i fellesnemnda i dag. Fellesnemnda drøfta dokumentet «Organisering av Nye Øygarden kommune» og tok utgreiinga til orientering. Fellesnemnda viser til sak i ...
Les Meir

Fekk mykje støtte for arbeidet med administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) behandla i dag prosjektrådmannen sitt forslag til administrativ organisering av Nye Øygarden kommune. Prosjektrådmannen fekk brei støtte frå politikarane for framlegget til den framtidige organiseringa av den nye kommunen. PSU er samansett av ni politikarar og seks ...
Les Meir

Prosjektrådmannen legg fram sak om administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) skal fredag den 8. mars behandla prosjektrådmannen sitt framlegg til administrativ organisering nivå eín og to. Han rår både PSU og fellesnemnda, som har saka på bordet måndag den 11. mars, til å ta saka til orientering. ...
Les Meir

Presenterer høyringsdokument om administrativ organisering nivå to

Prosjektrådmannen presenterer no høyringsdokumentet for administrativ organisering på nivå to. Høyringsinnspel må sendast inn innan måndag 4. mars klokka 12.00. Her kan du lesa dokumentet. Høyringsdokumentet baserer seg på eit omfattande arbeid med brei involvering i fem hovudporsjekt og ...
Les Meir

Stor interesse for å strikka Øygardsgenseren i alle kommunane

Det var godt oppmøte på den første strikkekaféen der Øygardsgenseren var det store temaet. Leiar i fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, er oppglødd etter kafébesøk med prat, kaffi og strikking på Fjell folkeboksamling tysdag ettermiddag. Denne veka har Sotra Husflidslag invitert ...
Les Meir

No kan du kjøpa mønster og garnpakke til Øygardsgenseren

I samarbeid med Hillesvåg Ullvarefabrikk er det utarbeidd mønster til Øygardsgenseren. No er tida inne for å finna fram strikketøyet. Ein av dei første kjøparane av mønster og garnpakke er leiar av fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy. På fredag  plukka ...
Les Meir

Gav status for arbeidet med den administrative organiseringa

På fredag i sist veke gav prosjektrådmann Rune Lid dei hovudtillitsvalde og hovudverneomboda i dei tre kommunane status for arbeidet med den administrative organiseringa. Det er eit stramt løp fram til behandlinga i fellesnemnda den 11. mars. Lid opplyste at ...
Les Meir

Fellesnemnda: Eingongstiltak og store investeringar gjev svekka driftsbudsjett

Samla driftsbudsjett for dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store investeringar. Det går fram av uttalen fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok på møtet i dag ...
Les Meir

Endring av adressenamn i «Nye Øygarden kommune»

I samband med endring av adressenamn i «Nye Øygarden kommune» vert dei nye aktuelle adressenamna, som Stadnamn - tenesta på Vestlandet har tilrådd, lagt ut på høyring. Oversikt over kva namn som endrast og elektronisk høyringssvar finn du på heimesidene ...
Les Meir
Loading...