62 har søkt på fire kommunalsjefstillingar

Dei endelege søkjarlistene til dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden er no klare. 

62 har søkt på kommunalsjefstillingane for Helse og velferd, Oppvekst, Kultur og samfunn og Organisasjon og digitalisering. 23 av søkjarane er kvinner.

Kommunalsjef for Helse og velferd, 7 søkjarar

 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Lim, Eva Maria (56), einingsleiar, Bergen
 • Vikøren, Irene Helland (45), einingsleiar, enhet for avlastningstjenester, Ask
 • Sønsteby, Åshild Lussand (47), avdelingsleiar, Fyllingsdalen
 • Tveit, Cesilie (52), Manager, Bønes
 • Oen, Stian (44) , seniorrådgjevar, Oslo
 • Barmen, Line (53), omsorgssjef, Bergen

Kommunalsjef for Oppvekst, 16 søkjarar

 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Lund Janson, Jan (43), avdelingsleiar oppveksttun, Fjell
 • Grønn-Jensen, Laila (45), seniorrådgjevar, Kolltveit
 • Larsen, Stein (59), rektor, Kolltveit
 • Kausland, Ann (42), adjunkt, Voss
 • Zameer, Hassam (28), student, Stavanger
 • Landro, Rune (60), kommunalsjef oppvekst, Ågotnes
 • Haugane, Anne-Merete Vabø (49), rektor, Brattholmen
 • Johansen, Jan Ove (52), rektor, Waterloo
 • Fjellhaug, Bjørnar  (39), einingsleiar/rektor, Trondheim
 • Sognnæs, Jogeir (57), leiar PPT/assisterande skulesjef, Steinsland
 • Kjelby,  Marianne (54), seniorrådgjevar, Blomsterdalen
 • Eriksen, Ann Kristin Kløvrud (51), avdelingsleiar, Knarvik
 • Bø, Ivar (51), kommunalsjef, Stavern
 • Lundberg, Marit Fjeldsbø (56), rådgjevar fagavdeling barnehage, Laksevåg
 • Landro, Margun (60), barnehagesjef, Ågotnes

Kommunalsjef for Kultur og samfunn, 14 søkjarar

 • Balke, Timothy Derek (38), pianostemmar, Kleppestø
 • Perac, Miroslav (43), professional for Environmental Affairs, Mrkonjic Grad
 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Mikalsen, Susanne Hatland (22), student, Brattholmen
 • Fjordheim, Kjartan  (43), avdelingsleiar, Ågotnes
 • Zameer, Hassam (28), student, Stavanger
 • Wiik , Håkon Printzlau (33), arbeidsleiar, Ågotnes
 • Karlsen, Stine (50), rådgjevar, tenestedesigner, Strusshamn
 • Rystad, Berit Karin (52), leiar for sykkel og mobilitet, Bymiljøetaten, Bergen
 • Skjold, Råmund (51), kommunalsjef tekniske tenester, Tjeldstø
 • Kjølen, Andreas (34), taxi-sjåfør, Bergen
 • Hovland, Torbjorn (53), seksjonsleiar idrett og bad, Klepp Stasjon
 • Kongsvoll, Monica (41), distriktsansvarleg, Ågotnes
 • uoff. § 25, M

Kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering, 25 søkjarar

 • Andersen, Knut Holm (48), CEO, Klokkarvik
 • Zachariadis,  Mr Prodromos (48),  Global Manager, Fana
 • Gaarder, Thorbjørn (63), Chief credit officer, Oslo
 • Rasmussen, Laurits Thomas (37), scanningsoperatør, Viborg
 • uoff. § 25, K
 • Dammen-Hjelmeseth, Jan Vidar (47), kommunalsjef stab, Bergen
 • Dommersnes,  Odd Harald (53), økonomisjef,  Frekhaug
 • Langeland,  Knut Arild (51), Vice President Shared Services, Frekhaug
 • Helland,  Tor (51), prosjektleiar, Bergen
 • Sangolt, Kenneth (37), utviklingssjef, Skogsvåg
 • Pedersen, Randi Solveig (57), HR-leiar/ leiar for administrasjonen, Paradis
 • Kausland, Ronny (43), dagleg leiar, Klokkarvik
 • Kallestad,  Kenneth (41), regiondirektør Vest, Klokkarvik
 • Eikeland, Øyvind (47), seksjonssjef,  Sandsli
 • Milicevic,  Stadomir (61), senior prosjektleiar , Øygarden kommune
 • Sognnæs, Jogeir (57), leiar PPT/assisterande skulesjef, Steinsland
 • Danilova,  Kjersti Berg (42),  forskar, Strusshamn
 • Dybdahl, Torbjørn Grøntoft (60), eigar og konsulent, Nesoddtangen
 • Kleppe, Heine (60), nestleiar Økonomisjefen, Fjell
 • Oen, Stian (44), seniorrådgjevar, Oslo
 • Nesse, Sissel Iren (50), einingsleiar,  Åsane
 • Stubhaug, Hege (50), digitaliseringskonsulent, Hjellestad
 • uoff. § 25, K
 • Grosvold,  Lisbeth (55), personalsjef, Fjell
 • Kvam, Nils Olav (58), personalsjef/leiar HR, Fyllingsdalen