12 har søkt stillinga som rådmann

Det har meldt seg 12 søkjarar til stillinga som rådmann i Nye Øygarden kommune. Fire av søkjarane er kvinner.

Fristen for å søkja stillinga gjekk ut 12. september. Fire av søkjarane er unnatekne offentlegheit.  Seks av dei oppgjevne søkjarane kjem frå Bergen.

Mellom søkjarane er rådmann i Sund og prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune, Rune Lid, og tidlegare plan- og utbyggingssjef i Fjell, Berit Karin Rystad.

Her er søkjarlista

Namn                                                       Stilling                                                                  Kommune

  • Gaarder, Thorbjorn (63) M       Chief credit officer                                                 Oslo
  • Hjelmtveit, Ingvild (51) K        Rådmann                                                               Bergen
  • Selvik, Gunnar (55) M              Direktør                                                                 Paradis
  • Utåker, Inge André (55) M        Regionssjef                                                           Bergen
  • Krognes, Remi (35) M               Butikksjef                                                             Kleppestø
  • Lid, Rune (51) M                      Rådmann                                                               Godvik
  • Rystad, Berit Karin (52) K        Leiar for sykkel og mobilitet, Bymiljøetaten         Bergen
  • Kulild, Martin William (54) M  Rådmann                                                              Bergen

I tillegg kjem fire søkjarar som er unnatekne offentlegheit.

Då søkjarlista vart gjort offentleg tidlegare i dag, var det 13 søkjarar. Seinare i dag har eín av søkjarane trekt søknaden sin.