12 har søkt på stillinga som kommunalsjef for økonomi

Den endelege søkjarlista til stillinga som kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune er klar. Fem av søkjarane er kvinner.

Ein av søkjarane er unnateke offentlegheit.

Her er søkjarlista:

 • Gaarder, Thorbjorn (64), chief credit officer, Oslo
 • Rong, Solfrid (58), økonomisjef Bergen
 • Lie, Stian Maarten van Dam (38), konserekneskapssjef, Bergen
 • Ravnanger, Siri (53), kontor- og økonomileiar, Mathopen
 • Nordby, Atle (60), revisor, Bergen
 • Losnegaard, Grethe Sophie (51), økonomisjef, Bergen
 • Erdal, Anne (55), kommunalsjef økonomi, Odda
 • uoff. § 25, kvinne
 • Johansen, Egil Robert (51), fagleiar økonomi og rekneskap, Øygarden
 • Stokke, Kenneth (44), økonomisjef, Bergen
 • Ellingbø, Svein Viktor (40), økonomisjef, Bergen
 • Olsen, Per Inge (56),  økonomisjef, Bergen