11 har søkt kommunalsjefstillingane

Då fristen for å søkja dei fire kommunalsjefstillingane i Nye Øygarden kommune gjekk ut den 6. august, hadde det meldt seg 11 søkjarar. To av dei har søkt to av stillingane.

Det er tidlegare avklart at Rune Lid, som er rådmann i Sund og prosjektrådmann for nye Øygarden kommune, skal ha stillinga som kommunalsjef for økonomi. Rådmannsstillinga vert lyst ut om nokre få dagar. Det vert teke sikte på at den nye rådmannen er på plass frå januar 2019.

Her er lista over dei som har søkt stillingane som kommunalsjefar:

Kommunalsjef for oppvekst

Rune Landro (60), Ågotnes, kommunalsjef for oppvekst i Øygarden
Anne-Merete Vabø Haugane (49), Brattholmen, rektor på Fjell ungdomsskule
Jogeir Sognnæs (57), Steinsland, leiar pedagogisk psykologisk teneste/assisterande skulesjef i Fjell
Margun Landro (60), Ågotnes, barnehagesjef i Fjell
Tove Helleland (51), Brattholmen, sosialsjef i Fjell

Kommunalsjef for helse og velferd

Line Barmen (53), Bergen, omsorgssjef i Fjell kommune
Tove Helleland (51), Brattholmen, sosialsjef i Fjell kommune
Monica Pedersen (54), Bønes, leiar flyktningar og tenesteutvikling i Fjell kommune
Marita Hilleren (46), Hauglandshella, kommunalsjef  i Sund

Kommunalsjef for organisasjon og digitalisering

Monica Pedersen (54), Bønes, leiar flyktningar og tenesteutvikling i Fjell kommune
Lisbeth Grosvold (55), Fjell, personalsjef i Fjell
Jørgen Kausland (36), Skogsvåg, IKT-leiar i Sund

Kommunalsjef for kultur og samfunn

Knut-Eivind Nygård (60) Klokkarvik, leiar av forvaltning, drift og vedlikehald i Sund