Aktuelt


Vedtok omstillingsavtale

Partssamansett utval (PSU) vedtok i dag omstillingsavtale for kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Den 22. mars behandla PSU framlegget til ...
Les Meir

Kommunestyra skal gje uttale til politisk styringsstruktur

På møtet i fellesnemnda i dag vart det vedteke å leggja sluttrapport for politisk styringsstruktur ut på høyring til kommunestyra ...
Les Meir

Omstillingsavtale klar for sluttbehandling

Partssamansett utval (PSU) skal på møtet den 17. april ta endeleg stilling til framlegget til omstillingsavtale. Den 22. mars behandla ...
Les Meir

Føreslår Rune Lid som prosjektrådmann

Rådmann i Sund, Rune Lid, er føreslått som prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune fram til utgangen av 2018. Det er ...
Les Meir

Meir aktuelt