Aktuelt


Førehandstemming frå måndag 12. august

Førehandstemming finn stad frå 12.08.19 til og med 06.09.19. Du kan førehandstemme i den kommunen du sjølv ønskjer. Hugs å ...
Les Meir

Omstilling er krevjande, men nødvendig

I samband med kommunesamanslåinga har Vestnytt følgd prosessen gjennom ei rekkje artiklar og omtalar. Dei siste dagane har det frå ...
Les Meir

Dette skjedde 1. halvår 2019

Nye Øygarden kommune kan sjå tilbake på eit hektisk halvår. Det har mellom anna handla om administrativ organisering, tilsetjing av ...
Les Meir
Workshop i Skogsvåg, der deltakarane jobba med å bearbeida innsikt frå eksperimenta

Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?

Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette ...
Les Meir

Meir aktuelt