Aktuelt


Lyser ut stilling som kommunalsjef for Økonomi

Nye Øygarden kommune lyser ut stillinga som kommunalsjef for Økonomi. Som kommunalsjef for økonomi vert du medlem av toppleiargruppa til ...
Les Meir

Fellesnemnda avgjer pensjonsløysing på måndag

På møtet i fellesnemnda den 17. desember vert spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen avgjort ...
Les Meir

Les informasjonshefte om Nye Øygarden kommune!

I sist veke fekk innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden eit informasjonshefte frå Nye Øygarden i postkassen. I dette heftet ...
Les Meir

Partssamansett utval tilrår forsikra løysing i KLP

Partssamansett utval (PSU) behandla  i dag spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen. PSU gjekk samla ...
Les Meir

Meir aktuelt