Aktuelt


Drøftar etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune

Partssamansett utval skal på møtet den 23. april gje uttale til framlegg til etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune frå ...
Les Meir

Lanserte felles kystpass

Rundt 60 personar hadde funne vegen til Stranda skule og Gitaren i dag. Ordførar i Sund, Kari-Anne Landro kunne erklæra ...
Les Meir

Her er søkjarlistene til fleire stillingar i Nye Øygarden kommune

No er søkjarlistene til stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar for stab klare. Etter planen skal tilsetjingane vera på ...
Les Meir

Undersøkjer marknaden for pensjonsleveranse

Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok samrøystes i dag at det skal gjennomførast ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om ...
Les Meir

Meir aktuelt