Aktuelt


Ønskjer dialog om to tomtealternativ for ny vidaregåande skule 

Etter ein lang debatt på fellesnemnda i dag om lokalisering av ny vidaregåande skule på Straume/Bildøyna, samla politikarane seg om ...
Les Meir

Føreslår at 64 adressenamn i dei tre kommunane vert endra

Prosjektrådmannen føreslår at 64 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden vert endra. Grunnen til dette er at samanslåing av kommunar ...
Les Meir

Fellesnemnda tek stilling til eigarstruktur og administrativ og politisk organisering

Det ligg mange store saker på bordet til fellesnemnda den 18. juni. Det øvste politiske organet i Nye Øygarden kommune ...
Les Meir

Partssamansett utval tilrår godkjenning av overordna administrativ organisering

Partssamansett utval (PSU) rår til at den overordna administrative organiseringa  i Nye Øygarden kommune vert samansett av rådmann og fem ...
Les Meir

Meir aktuelt